ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Xây dựng và đầu tư hệ thống hạ tầng viễn thông và đặc biệt là giải pháp In-Building Coverage System (IBS).

Đối tác hàng đầu của nhiều tập đoàn lớn trong việc triển khai các giải pháp IBS trên khắp Việt Nam.

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Toà nhà Điều trị – Bệnh Viện Hữu Nghị

  • Dự án gồm Toà nhà Điều trị 11 tầng và toà nhà 7 tầng
  • Tổng diện tích sàn: 41.000 m2

Toà nhà CT5 – Khu đô thi Xala

  • Dự án gồm Toà nhà 34 tầng và 2 tầng hầm

  • Tổng diện tích sàn: 120.000 m2

Toà nhà N03 – Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

  • Dự án gồm Toà nhà 17 tầng và 2 tầng hầm

  • Tổng diện tích của toà nhà: 42.000 m2

ĐỐI TÁC