VỊ TRÍ: Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TỔNG ĐẦU TƯ: 525 tỷ

VỊ TRÍ: Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

TỔNG ĐẦU TƯ: 525 tỷ