ĐỊA CHỈ: 65 Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội DIỆN TÍCH: 72.000m2 QUY MÔ: Bao gồm 25 tầng nổi , 4 hầm chức năng TIỆN ÍCH: Khu văn phòng tập trung, thuận tiện ĐẦU TƯ: 1.500 tỷ

ĐỊA CHỈ: 65 Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội

DIỆN TÍCH: 72.000m2

QUY MÔ: Bao gồm 25 tầng nổi , 4 hầm chức năng

TIỆN ÍCH: Khu văn phòng tập trung, thuận tiện

ĐẦU TƯ: 1.500 tỷ