ĐỊA CHỈ: Sông Vàm Nao, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang QUY MÔ: 80ha

ĐỊA CHỈ: Sông Vàm Nao, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

QUY MÔ: 80ha